trojlistok

Termíny uhrádzania platieb za poskytovanie sociálnych služieb v ZpS, DSS a ŠZ, Riadok 8

Platby sa vyberajú od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 14:00.

 NOVEMBER :   15.11.2019 (PIATOK) a 28.11 .2019 (ŠTVRTOK) od 8 :00 hod.

PRESTÁVKA NA OBED:   11:30- 12:00. Ďakujeme!