trojlistok

OZNAM :

Z dôvodu epidemiologických opatrení sa platby za sociálne služby budú prijímať len prevodom na účet č. :

 

SK56 8180 0000 0070 0048 5193

 

do poznámky nutné uviesť meno a priezvisko osoby za ktorú je platba poukázaná