trojlistok

Termíny uhrádzania platieb za poskytovanie sociálnych služieb v ZpS, DSS a ŠZ, Riadok 8

Platby sa vyberajú od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 14:00.

 NOVEMBER :   15.11.2018 (ŠTVRTOK ) a 27.11 . 2018 (UTOROK) od 8 :00 hod.

PRESTÁVKA NA OBED:   11:30- 12:00. Ďakujeme!