trojlistok

Kalendár aktivít 2020

Pracovisko: DSS Sv. Anny 4 - zariadenie zatvorené na základe príkazu RÚVZ

 

Pracovisko: ŠZ, DSS a ZpS Riadok 8

Jún
Dátum Názov Stručná charakteristika Počet PSS
Priebežne počas mesiaca "Radosť s ľudovou hudbou"

Posedenie v záhrade pri reprodukovanej ľudovej hudbe

 
Priebežne počas mesiaca "Aktívne v záhrade" Préchádzky v záhrade  
Priebežne počas mesiaca "Skrášľovanie záhrady" Individuálne práce v záhrade  
Priebežne počas mesiaca "Cvičenie s loptou" Individuálne cvičenie s loptou v záhrade  
Priebežne počas mesiaca "Spoločenské hry" Hranie spoločenských hier individuálnou formou  

 

Vypracovali: Mgr. Beáta Seemannová, Mgr. Zuzana Bućan, Bc. Eva Benčíková