trojlistok

Kalendár aktivít 2019

Pracovisko: DSS Sv. Anny 4

August
Dátum Názov Stručná charakteristika Počet PSS

02.08.2019

“Niečo sladké pod zub”

posedenie pri koláčiku v meste

 

07.08.2019

“Poznávanie byliniek”

poznávanie byliniek v arboréte našej

záhrady

 

16.08.2019

“Hudba lieči”

relax pri hudbe

 

19.08.2019

"Kreslíme"

maľovanie farebnými kriedami na
asfalt; rozvíjanie tvorivosti a
fantázie – téma leto

 

26.08.2019

“Spoznávame listnaté

stromy”

zbieranie a lisovanie listov zo
stromov

 
29.08.2019 "Brigáda” skrášľovanie areálu zariadenia  

Vypracovali: Mgr. Beáta Seemannová, Mgr. Peter Rázga

 

Pracovisko: ŠZ, DSS a ZpS Riadok 8

August
Dátum Názov Stručná charakteristika Počet PSS
7.8.2019 Tvorivé dielne

Tvorivé dielne - práca s papierom

 
13.8.2019 Grilovanie

Opekanie špekáčikov v záhrade

 
15.8.2019 Canisterapia Stretnutie s cvičiteľkou a jej psom  
27.8.2019 Výlet

Výlet autom do Čutkovskej doliny

 
   

 

 

Vypracoval: Bc. Eva Benčíková, Mgr. Zuzana Bućan