trojlistok

Pozvánka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše terapie

https://www.facebook.com/299827904194021/videos/1707442232735143/?modal=admin_todo_tour

Cigánski diabli a Trojlístok v KDAH Ružomberok

https://www.youtube.com/watch?v=eewcmqPAxHE

 

Trojlístok pripravuje druhý album, tentokrát na ľudovú nôtu

https://rmagazin.sk/trojlistok-pripravuje-druhy-album-tentokrat-na-ludovu-notu/

 

Srdečne Vás pozývame na Vianočný koncert

 

Keď aj Trojlístok prináša šťastie

https://rmagazin.sk/ked-aj-trojlistok-prinasa-stastie/

 

Dezinformácie o TROJLÍSTKU 

Záznam z reportáže si môžete pozrieť tu:

https://www.mtr.sk/videoarchiv/2018-10-15_SPRAVY_020_Dezinformacie_o_Trojlistku/

 

 

 

 

 

Organizácia Trojlístok CSS vydáva stanovisko k šíreniu dezinformácií a poplašnej správy:

"Celoročný ústav DSS pre deti a dospelých sa ruší v RK ! "

Pracovisko Domov pre deti a dospelých na ulici Sv. Anny 4 sa pripravuje v rámci  transformácie sociálnych služieb prejsť na vytvorenie komunitného zariadenia s kapacitou max. 40 prijímateľov sociálnych služieb. Svoje služby smerujeme k takému spôsobu poskytovania, ktoré prijímateľa sociálnej služby nevzďaľuje od bežného života, bežných životných činností a úkonov a umožňuje im  zotrvať  čo najdlhšie v prirodzenom a rodinnom prostredí. Na pracovisku Sv. Anny 4 ide o prioritné poskytovanie ambulantnej a týždennej pobytovej sociálnej služby. Napriek tomu nám veľmi záleží na prijímateľoch sociálnej služby, ktorým poskytujeme celoročnú pobytovú formu.

Sociálnu službu - domov sociálnych služieb - poskytovanú celoročnou pobytovou formou- presúvame z pracoviska Sv. Anny 4  na pracovisko Riadok 8 v rámci organizácie TROJLÍSTOK-CSS v Ružomberku. 

Na pracovisku  Riadok 8 sa presne táto istá  sociálna služba  v presne tej istej forme a bez akýchkoľvek zmien poskytuje. Taktiež starostlivosť bude poskytovaná tými istými zamestnancami, ktorými doteraz. 

Prijímateľom celoročnej pobytovej služby na ul. Sv. Anny 4 samozrejme bola táto možnosť ponúknutá. 

Veľmi nám záleží na dobrom mene našej organizácie, ktoré je výsledkom práce všetkých zamestnancov a mrzí nás, že v týchto dňoch dochádza k šíreniu dezinformácií a poplašných správ. 

 

 

 

 

Všetci milovníci a nadšenci štvorkolesových tátošov - všetkých značiek a kategórií, príďte podporiť našu /dobročinnú akciu/ a hlavne projekt "autá " jedného chlapca z Centra sociálnych služieb pre deti a dospelých Trojlístok ul. Sv. Anny (vedľa hasičov) v Ružomberku.

Termín: 12.10. 2018 o 10:00 do cca. 12:00. Od 10:00 bude postupný príjazd vozidiel.

 

 

 

 

 

 

Záznam z otvorenia letnej sezóny si môžete pozrieť tu:

https://www.youtube.com/watch?v=qS9TnAUj4LQ&t=2s

Otváranie letnej sezóny o chvíľočku v plnom prúde! Príďte s nami privítať leto v našich prekrásnych Tatrách už 16.júna. Vďaka pomoci vedúceho kultúry a športu    Mesta Vysoké Tatry, Jána Bendíka, si tento rok bude môcť ako čestný hosť vychutnať náš koncert a taktiež celý skvelý program aj náš priateľ/priatelia z centra sociálnych služieb TROJLÍSTOK. Neváhajte a pridajte sa, skvelý program a dobrá nálada počas troch dní zaručená! Tešíme sa na Vás. 

 

 

 

 

 

Klienti sociálneho centra nahrali album s vianočnými koledami

„Čáry-máry, nech sa tomuto cédečku dobre darí,“ vyslovil krstný otec Igor Littva z Folklórneho súboru Liptov pri sypaní lupeňov ruží na cédečko. Krstnou mamou bola predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

Záznam z reportáže:  http://www.mtr.sk/videoarchiv/2018-01-29_SPRAVY_070_CD_Vianoce_v_Trojlistku/

Článok v Ružomberskom magazíne: https://rmagazin.sk/klienti-socialneho-centra-nahrali-album-s-vianocnymi-koledami/

 

ŽILINSKÝ OSKAR 2017

Dňa 4. októbra 2017 naše zariadenie organizovalo 13. ročník krajského festivalu

dramatického, tanečného, hudobného a speváckeho umenia klientov domovov sociálnych služieb ŽSK

https://www.youtube.com/watch?v=BCVM1eEBDKs

 

,,O nás pre Vás, alebo ako si tu žijeme"

ODMENOU ZA PRÁCU JE ŠŤASTIE   - reportáž o kultúrno-spločenských podujatiach a realizovaných terapiách

Záznam z reportáže  tu :

http://www.mtr.sk/videoarchiv/2017-05-22_SPRAVY_070_trojlistok/

/súčasťou reportáže sú aktivity realizované na interaktívnej tabuli, ktoré sme mohli uskutočniť vďaka podpore

Nadácie Volkswagen Slovakia/

 

 

Naše zariadenie sa ako člen Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v SR podieľalo na príprave medzinárodnej odbornej konferencie

,,Sociálne služby ako verejný záujem 2017".

Medzinárodnú odbornú konferenciu zrealizoval Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike s podporou Žilinského samosprávneho kraja dňa  9. februára 2017.

Záznam z konferencie  tu

https://www.youtube.com/watch?v=PZUhUcD1M48

 

 

DSS pre deti a dospelých, Sv. Anny 4, Ružomberok

Od januára 2017 je vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja zariadenie na ul. Sv. Anny 4 bezbariérové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadácia Volkswagen Slovakia splnila sen prijímateľom sociálnej služby v TROJLÍSTKU-CSS

 

Nadácia Volkswagen Slovakia v  rámci grantového programu ,,Vzdelaním k integrácii” podporila 9 inovatívnych vzdelávacích projektov sumou 14-tisíc eur, ktoré boli určené na vzdelávanie a integráciu telesne i mentálne znevýhodnených detí a mladých dospelých zo zariadení a domovov sociálnych služieb.V rámci Žilinského samosprávneho kraja podporila projekt TROJLÍSTKA - centra sociálnych služieb v Ružomberku s názvom

,,Podnety = aktivizácia a aktivizácia = život!" .

Vďaka podpore od Nadácie Volkswagen Slovakia bude prijímateľom sociálnej služby na pracovisku DSS pre deti a dospelých, Sv. Anny 4, interaktívna tabuľa slúžiť ako komunikačná alternatíva, prostriedok využitia moderných informačných technológií a pomôcka na ich všestranný rozvoj.  Prijímatelia sociálnej služby budú mať možnosť využiť svoj tvorivý, umelecký a intelektuálny potenciál nielen vo vlastný prospech, ale i na obohatenie svojho okolia. Rôznorodé aktivity, ktoré prostredníctvom interaktívnej tabule zrealizujeme, budú smerovať k odstráneniu komunikačných a sociálnych bariér a k integrácii do spoločnosti.

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá nám umožnila preniesť tieto myšlienky a sny z ,,papiera“ do každodennosti s cieľom uľahčenia a spestrenia života inak obdarených detí a dospelých.

                                                                                                                                                                             Ing. Anton Machola, riaditeľ                                                                                                                                                                          

FOTOTERAPIA

Dňa 9.6.2015 sa v zariadení sociálnych služieb Trojlístok uskutočnilo otvorenie novo poskytovanej terapie- Fototerapia (liečba svetlom), ktorú sa nám podarilo otvoriť vďaka nadácii Pontis a nadačného fondu Kia Motors Slovakia. Terapiu sme otvorili spolu s hosťami: riaditeľkou odboru sociálnych vecí- Mgr. Martou Paukovou, viceprimátorom- Ing. Michalom Slašťanom s hosťami z Čiech- pán René Gacka a spolu s ostatnými riaditeľmi zariadení sociálnych služieb. Fotografie nájdete vo fotogalérii. 

PORADENSTVO

Od začiatku októbra sa môžete využívať našu novú službu- sociálne poradenstvo. Poskytujeme prvý kontakt s klientom pri akomkoľvek probléme a ďalej navrhneme možné riešenie problému, prípadne odborníka. Nová služba vznikla cez nový projekt sociálnej pomoci v rámci Žilinského kraja. Na jeho území vzniklo osem nových bezplatných centier sociálneho poradenstva.

Služby, ktoré budú poradne poskytovať, sú zamerané na rôzne krízové situácie a celkovú pomoc občanom a rodinám.

Občania sa môžu obrátiť o radu alebo konkrétnu pomoc na zamestnanca poradne telefonicky, e-mailom alebo prísť osobne do miesta sídla poskytovateľa sociálnych služieb.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Kloptová

0907 839 309

beata.kloptova@vuczilina.sk

 

POZOR zmena bankového účtu!!!

  • Od 1. mája 2014 prestupujeme do Štátnej pokladnice. Týmto dňom Vás prosíme uhrádzať platby na nový účet. Nové číslo účtu je: 7000485193/8180. IBAN: SK56 8180 0000 0070 0048 5193.

     Na starý účet môžete uhrádzať platby do 28. apríla 2014.